Gecələr ortaya çıxıb, itləri öldürən bu -varlıq- insanları vahiməyə saldı