zibil atanlar00:00:43

00:00:44

Bitməyən faşizm00:05:40