Azərbaycanda elə bir ocaq qalandı ki, insanlar qapıda növbə tutur