Yol təmiri zamanı qədim əşyalar üzə çıxdı

  • 11.08.2020
  • 119 baxış
  • 0

İsmayıllıda yolda təmir işləri görülərkən qədim dövrə aid qab və bəzək nümunələri üzə çıxıb. Cəlilabadda isə təsərrüfat quyusu qazılarkən yerin 2 metr dərinliyindən maraqı maddi mədəniyət nümunələrinin qalıqları aşkar olunub. Yol təmirizamanı qədim əşyalar üzə çıxıb. Bura İsmayıllı rayonudur. rayonunun Basqal- Kurduvan kəndində yolun təmiri və genişləndirilməsi işləri aparılarkəneramizdan əvvəl və eramiza aid yüzə yaxın qab, bəzək nümunələri və pul sikkələri tapilıb. Cəlilabad rayon Alar kəndində vətəndaşaməxsus həyətyani torpaq sahəsində dətarixi nümünələr aşkar olunub. Tapıntılar əsasən təsarrüfat kürəsi və müxtəlif məişət əşyalarının qalıqarından ibarətdir.tarixi məlumatlara görə 11-12-ci əsrə aid olduğu ehtimal olunan belə Kürələrlərdən müxtəlif saxsı qabların hazırlanmasında istifadə edilib. Mütəxəssilərin fikrincə sözügedən tapıntılar yalnız bir mədəni təbəqədən qalıqlarından ibarət ola bilər.Çünki, bu əraziləruzun müddət bataqlıqlardan iabrət oludğundanfasiləsiz həyatın uzun müddət davamı etməsimümkünsüz görünür.

Nə düşünürsən?