Pislik edən Allahdan korxmayandir.Allahi tanimayana ləhnət!

  • 10.04.2021
  • 0