Təcili! Muharibə başladi,Turkiyə qoşun ğöndərdi.

  • 15.05.2021
  • 0