Azərbaycanın 5 Manatlıq əskinasının üzərində yazılanlar heyrətə gətirəcək

  • 16.02.2020
  • 1K baxış
  • 0

Azərbaycanın 5 Manatlıq əskinasının üzərində Orxon-Yenisey əlifbası və Gül Tigin kitabəsi çap olunmuşdur. Kitabədə yazılır:

“Türk millətinin adı sanı yox olmasın deyə atam Xaqanı və anam Xatunu ucaltmış olan Tanrı, dövlət verən Tanrı, Türk millətinin adı sanı yox olmasın deyə məni o taxta oturtdu. Tanrı lütf etdiyi üçün, mən də qutlu olduğum üçün Xaqan oldum”