Əbədi əsən Nəsimi

14.02.2019 | 14 | 0

Nəsimi ədəbi irsi dünya kitabxanalarından gətirilir

Nəsimi ədəbi irsinin dünya kitabxanalarından araşdırılıb gətirilməsi ilə bağlı işlər görülür.

Böyük Azərbaycan şairi, fəlsəfi şeirimizin banisi Nəsiminin ədəbi irsi Azərbaycanda ətraflı şəkildə öyrənilməkdədir.

Nə düşünürsən?