Evli və ya subay olduğunu qalstuk ilə müəyyən etmək mümkündür

09.07.2018 | 4 | 0