Evli və ya subay olduğunu qalstuk ilə müəyyən etmək mümkündür

09.07.2018 | 4 | 0

Maraqlı məlumatı sizə təqdim edirik:

Nə düşünürsən?