Qartal gözü

07.07.2018 | 0 | 0

Azərbaycanın xəritədəki cizgilərilə qartal timsallı, Bakının da onun gözü kimi TV-də ara-sıra gedən təsvirinə hamı alışıb. Çoxları bilmir ki, bunu poetik bir obraz qismində ilk dəfə Qasım Qasımzadə XX əsrin 60-cı illərinin əvvəllərində Bakı şəhərinə həsr etdiyi bir şeirində ifadə edib. 1993-cü ildə əməkdar rəssam Görüş Babayev şairin məzarının bürüncdən baş daşını da həmin təsvirdə yaratdı. Obrazlı təsvirin 1993-cü ildən TV-yə adlaması məhz həmin tarixdən başlayır.


QARTAL GÖZÜ

İlahi, bu torpağım

Necə sirli möcüzə.

Adicə şəkliylə də

Yenə dərs verir bizə.


Durma vətən övladı

Xəritəyə nəzər sal,

Düşün nəyi öyrədir

Gördüyün uca qartal.


Gör necə də ləngərlə

Süzür qoşa qanadlar!

Qartalındır, qartalın

Bu əzəmət, bu vüqar.


Kim deyər ki, var onun

Özgə quşa bənzəri?

Dimdiyində aparır

Elə bil ki, Xəzəri.


Bakı! Sən bu qartalın

Yanar, parlaq gözüsən.

Bədnəzərin gözünə

Batan oxun özüsən!


Gəlin, bir də seyr edək

Xəritədə Bakını.

Kim görmüş

gözün belə

Şəffafını, pakını!


Milyon çıraqlı o göz

Zillənibdir uzağa.

Qartal cürət etməzdi

Onsuz qanad açmağa –


Milyon çıraqlı o göz

Şəfəqlədib yolunu.

Tufanlardan keçirmiş

Qanadını, qolunu.


Milyon çıraqlı o göz

Yerə, suya səpir nur,

Ulduzlara göz vurur.

O qocaman qartalı

Uca, nurlu göylərə,

Bir uğurlu səfərə

Uçurduqca uçurur…


Mənbə: Nəriman Qasımoğlu https://www.facebook.com/nariman.gasimoglu/posts/1727522997360222


Musiqi: Eagle Rock 2:51 Wes Hutchinson Country ve Folk | İlham Verici


Şeiri oxuyan: Aygün Paşazadə

TarPas

Nə düşünürsən?