KONDİSİONER: Rahatlıq, yoxsa xəstəlik mənbəyi?

03.07.2018 | 7 | 0