Əmək cəbhəsinin qəhrəman qadını

13.06.2018 | 5 | 0

Radə Məmmədova gənc yaşlarından kolxozda sürücü-mexanizator işləyir. Əmək cəbhəsinin qəhraman qadını ilə siz də tanış olun:

Nə düşünürsən?