Qorxuram ki, dodağımı şişirtsəm, çürüyər

13.06.2018 | 2 | 0