"Maşın" şounu tərk edən Qurd: "zəifləri seçə bilərdim, amma mənə yaraşmaz."

04.06.2018 | 7 | 0