Müəllim 12 yaşlı şagirdinə təcavüz etdi. Qələmi yerə atıb əyilərkən...