Çiçək: Tunarın mənə olan sevgisinə “Məcnun sevgisi” deyilirdi