Müğənninin gözü önündə kişini qanına qəltan etdilər