Təmizliklə məşğul olan ecazkar xanım cütlüyü qısqandırdı