Ramazan ayında 3-cü gününün duası

  • 16.04.2021
  • 0

3-cü günün duası

Allahım, mənə bu ayda zehn itiliyi və ayıqlıq əta et! Məni bu ayda səfehlik və səhvdən uzaqlaşdır! Mənə bu ayda nazil etdiyin bütün xeyirlərdən bir pay ver səxavətliliyinə xatir, ey səxavətlilərin ən səxavətlisi!