Əgər insan özündə əxlaqi keyfiyyətlər tapmasa, nə etsin?

  • 23.03.2021
  • 0 baxış
  • 0

Əgər insan özündə əxlaqi keyfiyyətlər tapmasa, nə etsin?